جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال 1401-1 دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 شهریور 1401
responsive image

قابل توجه دانشجویان گرامی

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال 1401-1 دانشگاه خلیج فارس

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ فقط ورودی های 1398 و قبل از آن
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۴فقط ورودی های 1399
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵فقط ورودی های 1400
چهار شنبه و پنج شنبه ۱۶ و ۱۴۰۱/۰۶/۱۷با تأخیر همه ورودی ها
 شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ شروع کلاسها

زمان شروع انتخاب واحد هر ورودی ساعت 08:00 صبح می باشد.