اطلاعیه مقررات حاکم بر اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 مرداد 1401
responsive image

به اطلاع کلیه کارکنان اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی موسسات غیر انتفاعی-غیردولتی استان بوشهر می‌رساند، با استناد به نامه شماره 23/121882 مورخ 1401/05/11 رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، ‌تحقیقات و فناوری در خصوص مقررات حاکم بر اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی، کلیه کارکنان موسسه‌های مذکور اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی، از نظر مقررات استخدامی، مشمول مقررات قانون کار هستند و استفاده از کمک‌های دولتی نیز مانع شمول قانون کار نخواهد بود. همچنین تصویب مقررات خاص داخلی مربوط به کارکنان در هیات امنا این موسسات، بویژه در خصوص ترفیع و ارتقای مرتبه  ایشان می‌بایست با لحاظ  قانون کار صورت گیرد. لذا در صورت مشاهده هرگونه تخطی از بخشنامه مذکور موارد را به دبیرخانه هیات ناتک استان بوشهر به نشانی زیر اطلاع رسانی نمایید.

راه‌های ارتباط با دبیرخانه هیات ناتک

آدرس دبیرخانه هیات ناتک استان بوشهر: بوشهر، خیابان شهید ماهینی،  دانشگاه خلیج فارس، دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان بوشهر

تلفن: 07731222415

فکس:07733446519

سامانه ارتباط با مسئولین دانشگاه خلیج فارس: https://erp.pgu.ac.ir/Hermes