برگزاری دوره آموزشی"ساخت بازی با جاوا" 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 تیر 1401
responsive image

مرکز آموزش‌های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس دوره آموزشی"ساخت بازی با جاوا" بصورت مجازی برای اعضای خانواده‌ی همکاران محترم هیات علمی و غیرهیات علمی برگزار می‌کند.

اطلاعات دوره به شرح زیر می‌باشد:

مدرسین: خانم دکتر زینب صداقت‌جو، آقای دکتر حسین حسین‌زاده

تاریخ و زمان برگزاری: از 15 مردادماه تا 15 شهریورماه، روزهای زوج، ساعت 16 الی17/30

جامعه ی هدف دوره: نوجوانان 5 تا 20 سال و جوانان 20 تا 30 سا

هزینه ی شرکت در دوره: 250 هزار تومان (20 درصد تخفیف برای نوجوانان)

آدرس کلاس: https://meet.pgu.ac.ir/b/adv-dxm-tj6