برگزاری ترم تابستان در دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 تیر 1401
responsive image

به اطلاع دانشجویان عزیز رسانده می‌شود ترم تابستان در دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شود .

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را با دقت مصالعه فرمایید.

ضمنا؛ درس دو واحدی محاسبات عددی نیز در این تابستان ارائه می‌شود.