اطلاعیه استفاده از سهمیه رتبه اولی دانشجویان کارشناسی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401

تاریخ انتشار: دوشنبه 6 تیر 1401
responsive image

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی  ورودی‌های سال تحصیلی 1396 و 1397 دانشگاه خلیج فارس که در بین هم رشته و هم ورودی خود تا پایان نیمسال هشتم حائز رتبه اول و در 8 نیم‌سال فارغ التحصیل هستند، می‌توانند جهت استفاده از سهمیه رتبه اولی خود در کنکور کارشناسی ارشد 1401 در سامانه آموزشی دانشگاه فرم "تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی" در مسیر زیر در سامانه ارسال فرمایند.

مکاتبات اداری - فرم های درخواست - سایر درخواست ها - استعدادهای درخشان - فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی

دانشجویان محترم واجد شرایط تنها می توانند تا تاریخ 1401/04/17 درخواست های خود را ارسال نمایند و درخواست های ارسال شده پس از تاریخ گفته شده قابل قبول نمی‌باشد.