اطلاعیه برگزاری ترم تابستان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

تاریخ انتشار: یکشنبه 5 تیر 1401
responsive image

  • این اطلاعیه در صورت رسیدن اطلاعات از سایر دانشگاه ها تکمیل می شود.
  • لطفا قبل از شرکت در ترم تابستان حتما از مدیریت امور آموزشی دانشگاه خلیج فارس مجوز لازم را جهت اخذ دروس در دانشگاه مقصد کسب نمایید.
  • ورود به سامانه مکاتبات اداری ( erp.pgu.ac.ir)، فرم های درخواست، درخواست مهمانی
    را تکمیل و ارسال نمایند.
    ☆☆ برای مهمانی ترم تابستان الصاق نامه موافقت به فرم درخواست نیازی نیست.