فرصت مجدد برای داوطلبان جامانده از مصاحبه دکتری 29 خردادماه 1401 می باشد

تاریخ انتشار: سه شنبه 10 خرداد 1401
responsive image

به اطلاع داوطلبان غایب و جامانده از مصاحبه دکتری می رساند تاریخ 1401/03/29 به عنوان تاریخ مصاحبه مجدد در نظر گرفته شده است و در صورتی که داوطلبی در این تاریخ در مصاحبه شرکت نکند به منزله انصراف وی تلقی شده و برگزاری مجدد مصاحبه برای ایشان امکان پذیر نیست. داوطلبین گرامی برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مصاحبه دکتری 1401 و نحوه ثبتنام می توانند به این آدرس مراجعه نمایند : https://pgu.ac.ir/fa/admission-phd