شرایط شرکت در امتحانات حضوری نیم سال دوم 1400

تاریخ انتشار: جمعه 20 خرداد 1401
responsive image

با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایانی نیمسال دوم 1400، توجه به نکات ذیل ضرور است:

- همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان برای تمامی دانشجویان در همه مقاطع الزامی بوده و دانشجو بدون کارت حق ورود به جلسه امتحان را نخواهد داشت.
- دریافت کارت ورود به جلسه امتحان توسط دانشجو منوط  به انجام ارزشیابی اساتید می باشد.
- امضای صورتجلسه امتحان توسط دانشجو، به منزله حضور در جلسه امتحان می باشد.
- برای اعمال غیبت های کلاسی دانشجویان، بایستی غیبت ها 10 روز قبل از شروع امتحانات توسط استاد درس در سامانه ثبت گردد.
- ملاک ثبت غیبت کلاسی همانند گذشته به صورت 50 درصد کلاس های آنلاین، و پس از حضوری شدن کلاس ها  نیز به تناسب سه شانزدهم می باشد.
- حذف پزشکی تا 2 بار در طول دوران تحصیل با نظر دانشکده و بیش از 2 بار می بایست از طریق کمیسیون موارد خاص اقدام گردد.
- اساتید محترم ضمن ثبت به موقع نمرات، فرصت لازم برای درخواست تجدیدنظر توسط دانشجو را مدنظر قرار داشته باشند.

.