جذب سرباز امریه اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی منابع آب

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 دی 1400
responsive image

در راستای تاکید مقام عالی وزارت نیرو به منظور ایجاد فرصت برابر و رعایت عدالت برای کلیه مشمولین وظیفه به استحضار می رساند؛

امکان ثبت نام امریه سربازی در وزارت نیرو برای کلیه متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فراهم شده است.

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۴۰۰ لغایت بیست و پنجم اسفند ماه ۱۴۰۰ از طریق سامانه

به آدرس amrieh.moe.gov.ir اقدام نمایند.

تاریخ اعزام یکم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و یک است.