تمدید مهلت ارسال چکیده و مقالات کامل همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 دی 1400
responsive image

دکتر الهیاری دبیر اجرایی همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس خبر داد؛ نظر به درخواست های مکرر پژوهشگران و نویسندگان، تاریخ ارسال چکیده مقالات تا ۱۵ بهمن و تاریخ ارسال مقاله کامل تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ تمدید شد.


وی افزود: تاکنون چکیده مقالاتی از پژوهشگران داخلی و خارجی اعلام وصول شده است.
دکتر الهیاری همچنین اشاره کرد: در این هفته و هفته گذشته جلسات خوبی در عالی ترین سطوح مدیریتی استان بوشهر تشکیل شده تا این همایش به نحو درست، علمی و استاندارد برگزار شود.


نخستین همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس در استان بوشهر با رویکرد بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه خلیج فارس در اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با روز ملی خلیج فارس به میزبانی دانشگاه خلیج فارس برگزار خواهد شد.