فراخوان ارسال مقاله به «دومین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده»

تاریخ انتشار: شنبه 18 دی 1400
responsive image


محورهای همایش
اصول و مبانی ارتباط زوجین
فرهنگ، دین و مهارت های ارتباطی
آموزش و مهارت های ارتباطی
فضای مجازی و مهارت‌های ارتباطی والدین و آموزش فضای مجازی
قرآن و روابط والدین و فرزندان
خانواده، کودکان و نوجوانان و مهارت های ارتباطی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پوستر همایش مراجعه کنید.


مهلت ارسال آثار از یکم اسفندماه ۱۴۰۰است.

تاریخ برگزاری همایش چهارم اسفندماه ۱۴۰۰ است.