تمدید مهلت ثبت نام امریه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 دی 1400
responsive image

پیرو اطلاعیه شماره 26202 مورخ 1400/08/15 و 35428مورخ 07 /10 / 1400 ثبت نام امریه سرباز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آن دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام اقدام ننموده اند تا پایان روز جمعه مورخ 17 /10 /1400 می توانند نسبت به ثبت نام و یا ویرایش اطلاعات خود از طریق سامانه مردم یار (تعاون یار سابق) به آدرس

http;//taavonyarmcls.gov.ir اقدام نمایند.

شایان ذکر است زمان اعزام اسفند ماه امسال می باشد.