مقدمه ای بر کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 شهریور 1400
responsive image

مدرس: غلامرضا دشتی منش
مدرس کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس
مربی رویدادهای مختلف در حوزه کارآفرینی
مدیرعامل شرکت پویشگران توسعه فناوری بهراد

محورهای بحث:

بیان اجمالی تاریخچه کارآفرینی
معرفی گونه‌های مختلف کارآفرینی
آشنایی با ویژگی‌های کارآفرینان
ارائه کارکردهای اصلی کارآفرینان
و پاسخ به دو پرسش مهم:
کارآفرینان چگونه می‌اندیشند؟
چگونه کسب و کار خود را خلق کنم؟

زمان: یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

لینک ورود به درگاه وبینار مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس (https://b2n.ir/PGUkarafarini)

لینک خبر: http://karafarini.pgu.ac.ir/news/126