رفع مسدودی سامانه انتخاب واحد

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 شهریور 1400
responsive image

قابل توجه دانشجویان

"سامانه آموزشی تمامی دانشجویانی که مشکل نقص پرونده دارند و دانشجویانی ورودی 99 که تاکنون برای معافیت تحصیلی خود اقدام نکرده اند، تا تاریخ 27 شهریورماه باز می باشد. خواهشمند است تا تاریخ مذکور نسبت به رفع نواقص پرونده و یا مشکل معافیت تحصیلی اقدام نمایند. 
دانشجویان می توانند درخواست یا سوالات خود را از طریق سامانه ارباب رجوع (ارتباط با مسئولین-دبیر خانه pgu.ac.ir) ارسال و پیگیری نمایند."