پرفسور پرویز ملک زاده استاد دانشگاه خلیج فارس در میان دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفت

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 آذر 1400
responsive image

بر اساس گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام، پروفسور پرویز ملک زاده، عضو هیئت علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس، برای هفتمین سال متوالی در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفت.
بر پایه داده‌های پایگاه ای اس سی، شاخص‌های اساسی علم (ESI) و WOS دکتر ملک زاده با دارا بودن تعداد 111 مقاله در حوزه موضوعی و 3128 استناد در حوزه موضوعی در سال ۲۰21 به عنوان دانشمند برتر ۱ درصد جهان معرفی شدند.
برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت های علمی ۱۰ ساله اخیر در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد ها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین مسایلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات باز پس‌گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر برای این فهرست موثرند.