آغاز همکاری دکتر میکا سیلانپا به عنوان استاد وابسته

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 دی 1400
responsive image

دفتر امور بین الملل دانشگاه خلیج فارس روز دوشنبه 20 دی 1400 اعلام کرد که دکتر میکا سیلانپا با درجه استادی (شاخص هرش 98) از فنلاند به عنوان استاد وابسته گروه پژوهشی فناوری غشایی پایدار (SMTRG) در دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی منصوب شد. ایشان با شاخص هرش 98 (ژانویه 2022) از سال 2017 به عنوان محقق پر استناد شناخته شده است و تخصص ایشان مهندسی محیط زیست، شیمی سبز، مهندسی شیمی، تصفیه آب و آنالیز محیط زیست است.

وی بیش از 500 مقاله در مجلات معتبر و مجموعه مقالات کنفرانس های بین المللی به چاپ رسانده است. او در سال 1970 (52 ساله) در آلاستارو، فنلاند به دنیا آمده است و در دانشگاه‌های زیر تحصیل نموده است. دانشگاه خلیج فارس مایل است این همکاری را به ایشان و جامعه دانشگاه تبریک بگوید.

Aalto University (2013), Teknillinen Korkeakoulu (1997), Teknillinen Korkeakoulu (1992)

Log in to post comments