تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی1402

Published on: Monday 1 Aug 2022
responsive image

.

با عنایت به مصوبۀ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر شروع نیم سال تحصیلی همۀ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از سوم مهر ماه، این موضوع در جلسۀ هیئت رئیسۀ دانشگاه به تاریخ  14/5 /1402 مطرح  و اصلاح  تقویم آموزشی سال1403- 1402 به شرح زیر مصوب گردید.
تقویم آموزشی نیمسال 1-1402
1402/06/25 الی 1402/06/30
انتخاب واحد
1402/07/3
شروع کلاس ها
1402/07/15 و 1402/07/16
حذف و اضافه
1402/10/10 و 1402/10/11
حذف نهایی
1402/10/12 الی 1402/10/19
ارزشیابی اساتید و گرفتن کارت ورود به جلسه
1402/10/20
پایان کلاس ها
1402/10/23
شروع امتحانات
1402/10/24و 1402/10/27 و1402/11/7
تاریخ امتحانات دروس عمومی
1402/10/23
فیزیک 1و2
 
تاریخ امتحانات دروس پایه
1402/10/30
ریاضی 1و معادلات
1402/11/3
ریاضی 2
1402/11/7
پایان امتحانات
1402/11/15
 
ثبت نهایی نمرات