صفحه اصلی > فرهنگی دانشجویی > خدمات فرهنگی > دانشجویان > نشریات دانشجویی > نشریات کانون های فرهنگی و هنری 
نشریات کانون های فرهنگی و هنری

نشریات کانون های فرهنگی و هنری شامل موارد زیر می گردد:

نام نشریه صاحب امتیاز
حبل المتین کانون قرآن
موج کانون ادبی
دغدغه کانون یاس
باخ کانون ایل
نخل نشریه دانشجویی مستقل

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397