مدیریت بازرگانی

دبیر انجمن : محمد علی طاووسی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397