صفحه اصلی > فرهنگی دانشجویی > خدمات فرهنگی > انجمن ها > علم اطلاعات و دانش شناسی  
علم اطلاعات و دانش شناسی

دبیر انجمن : زهرا کاظمی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397