رفاه
اداره امور رفاهي :
     اداره امور رفاهي حوزه معاونت دانشجويي مسئوليت پيگيري و پرداخت انواع وامهاي دانشجويي شامل وام تحصيلي دانشجويان روزانه ، وام شهريه دانشجويان شبانه ، وام ضروري دانشجويان روزانه ، وام زيارت عتبات عاليات دوره هاي روزانه و شبانه ، وام قهرمان ورزشي دانشجويان روزانه ، وام وديعه مسکن دانشجويان متاهل روزانه و ساير تسهيلات رفاهي مرتبط به آن را بعهده دارد. از جمله ساير وظايف اين حوزه:

1-      ثبت نام از دانشجويان جديدالورود

2-      ثبت نام جهت بيمه حوادث دانشجوئي

3-      ثبت نام از متقاضيان بيمه خدمات درماني

4-      تسويه حساب با دانشجويان فارغ التحصيل

5-      صدور دفترچه اقساط دانشجويان فارغ التحصيل

6-       ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجويان جهت تامين اعتبار وامهاي دانشجويي و ساير خدمات مرتبط
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397