صفحه اصلی > درباره دانشگاه > حوزه ریاست > هیات امنا > دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی 
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميسيون دائمي

ماده 1- تركيب

1-1ـ رئيس دانشگاه (دبير هيات امنا)

2-1-  سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هيات امنا

3-1- یك تن به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئيس كميسيون دائمي 

4-1ـ روسای مؤسسات عضو هیات امنا

5-1 - نماينده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 6-1ـ نماينده مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 تبصره - حسب مورد از نمايندگان ساير حوزه های مؤسسه عضو هيأت امنا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد. 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397