91
دانشگاه خلیج فارس - تماس با ما
تصاویر روز
  • فراخوان اجرای آیین نامه استعدادهای درخشان دانشگاه خلیج فارس
    فراخوان اجرای آیین نامه استعدادهای درخشان دانشگاه خلیج فارس

  • دفتر جذب
    تست

  • نشست معرفي فعاليت ها و توانمندي هاي دانشگاه خليج فارس درحوزه صنايع و فناوري هاي دريايي برگزار شد
    نشست معرفي فعاليت ها و توانمندي هاي دانشگاه خليج فارس درحوزه صنايع و فناوري هاي دريايي برگزار شد

تماس با ما