91
دانشگاه خلیج فارس - تماس با ما
تصاویر روز
  • نشست معرفي فعاليت ها و توانمندي هاي دانشگاه خليج فارس درحوزه صنايع و فناوري هاي دريايي برگزار شد
    نشست معرفي فعاليت ها و توانمندي هاي دانشگاه خليج فارس درحوزه صنايع و فناوري هاي دريايي برگزار شد

  • تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه خلیج فارس
    تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه خلیج فارس

  • نائب قهرمانی تیم بتن دانشگاه خلیج فارس در مسابقات ملی بتن : گرایش نمونه ی مکعبی (بتن هدفمند)
    نائب قهرمانی تیم بتن دانشگاه خلیج فارس در مسابقات ملی بتن: گرایش نمونه ی مکعبی (بتن هدفمند)

تماس با ما