صفحه اصلی > آموزش > ترم تابستان 
ترم تابستان

لیست دانشگاه هایی که برای تابستان 98 دانشجو می پذیرند

 

ردیف

نام دانشگاه

آدرس وب سایت

1

دانشگاه خلیج فارس

pgu.ac.ir

2

دانشگاه فردوسی مشهد

um.ac.ir

3

دانشگاه صنعتی اراک

arakut.ac.ir

3

دانشگاه صنعتی ارومیه به شیوه مجازی

v.uut.ac.ir

3

دانشگاه مازندران

umz.ac.ir

3

دانشگاه علم و صنعت ایران

golestan.iust.ac.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397