صفحه اصلی > 25سالگی دانشگاه > افتخارات و دستاوردها 
افتخارات و دستاوردها

سه عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در جمع 1درصد دانشمندان برتر دنیا


تصاویر از چپ به راست:

دکتر پرویز ملک زاد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی گروه مکانیک

دکتر خدابخش نیکنام عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه گروه شیمی

دکتر علیرضا حسنی نژاد عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه گروه شیمی

 

دانشگاه خلیج فارس در بین دانشگاه های موثر دنیا

دانشگاه خلیج فارس از نظر علمی و پژوهشی در بین دانشگاه های موثر دنیا قرار گرفت.

 

ربع قرن حضور دانشگاه خلیج فارس در فضای علمی و آموزشی کشور

24 بهمن ماه سال 1396 همایش ربع قرن حضور پرافتخار دانشگاه خلیج فارس در فضای علمی و آموزشی کشور برگزار خواهد شد.


روزشمار دانشکده های دانشگاه خلیج فارس

مهندسی علوم پایه ادبیات معماری
علوم و فنون دریایی نفت،گاز و پتروشیمی پژوهشکده خلیج فارس کشاورزی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397