چهارشنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٠

اعضای شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

عکس

1

مهناز جوکار

دکترای روانشناسی

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده

 

2

حیدر احمدی

دکترای مدیریت

نماینده اعضای هیات علمی( آقایان )

 

3

شیدا آسایش

کارشناس حقوق

نماینده همسران پرسنل

 

4

مرجان بهرامی

 

نماینده حوزه مالی اداری

 

5

لیلا حجاری

ارشد زبان انگلیسی

نماینده اعضای هیات علمی( بانوان )

 

6

فاطمه زمزم

ارشد مدیریت

نماینده حوزه معاونت پژوهشی

 

7

محمود صالحی

ارشد مدریت

مدیر امور اداری

 

8

اصغر عالی لقب

ارشد

مدیر فرهنگی

 

9

خدیجه علیمرادی

ارشد روانشناسی

نماینده دانشجویان

 

10

گل افروز محمدی

 

نماینده حوزه معاونت دانشجویی

 

11

خاتون هاشمی پور

مهندس مکانیک

نماینده حوزه معاونت آموزشی

 

آدرس : بوشهر، بلوار شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس

تلفن: 07731222714

ایمیل: test@pgu.ac.ir