آزمایشگاه مرکزی

رئیس آزمایشگاه مرکزی

نام:  
تصویر
نام خانوادگی:  عباسی
سمت:  رئیس آزمایشگاه مرکزی
تحصیلات:  دکتری ...
مرتبه علمی:  ...
تلفن:
نمابر:
رایانامه: [at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
شرح وظایف:

 

مسئول دفتر Photo ...
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه


آزمایشگاه مرکزی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...


شرح وظایف
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397