اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:     سهیلا علوی
سمت:  مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات:  دکتری علم اطلاعات
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  alavi @pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
   

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    نادر سبکتکین
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: کارشناسی ارشدعلوم اطلاع رسانی
مرتبه علمی:  مربی
تلفن:  
رایانامه: saboktakin@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    سیف اله اندایش
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات
مرتبه علمی:  مربی
تلفن:  
رایانامه: andayesh.s@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.