درباره

معرفی رشته معارف اسلامی


نام الهیات و معارف اسلامی در تاریخ کشورما با نام بزرگانی چون استاد مطهری، دکتر بهشتی و دکتر مفتح گره خورده است که خود گویای اهمیت این رشته است.هدف از این رشته تربیت افراد علاقه مند در4 محور اصلی است: تربیت مروجان دینی و مبلغان مذهبی، آموزش مفاهیم دینی و مذهبی با شیوه های نوین دانشگاهی و آکادمیک به علاقه مندانی که امکان حضوردر شرایط خاص حوزه های علمیه را ندارند، تربیت پژوهشگران و محققان دینی و در نهایت تربیت معلم برای آموزش و پرورش.


سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته معارف اسلامی:


تعداد کل واحدها : 135 واحد
دروس عمومی : 11 واحد
دروس پایه : 38 واحد
دروس تخصصی الزامی : 78 واحد
دروس تخصصی اختیاری : 8 واحد


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.