صفحه اصلی > گروه های آموزشی > روانشناسی > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

نام و نام خانوادگی:         

یوسف دهقانی

  

سمت:

 مدیر گروه روانشناسی

تحصیلات:

 دکتری روانشناسی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 ydehghani@yahoo.com

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

نام و نام خانوادگی:         

علی پاکیزه

                   

سمت:

 هیأت علمی

تحصیلات:

 دکتری روانشناسی

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

 

رایانامه:

 alipakizeh@gmail.com 

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

نام و نام خانوادگی:         

سوران رجبی

سمت:

 هیأت علمی

تحصیلات:

 دکتری روانشناسی          

مرتبه علمی:

دانشیار

تلفن:

 

رایانامه:

 

صفحه شخصی:

 

CV:

Download

 

 

نام و نام خانوادگی:         

سید موسی گلستانه

   

سمت:

 هیأت علمی

تحصیلات:

 دکتری روانشناسی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

  mgolestaneh@yahoo.com

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

نام و نام خانوادگی:         

فریده سادات حسینی

                   

سمت:

 هیأت علمی

تحصیلات:

 دکتری روانشناسی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

  fsadathoseini@yahoo.com

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

نام و نام خانوادگی:         

مهناز جوکار

  

سمت:

 مدیر دفتر استعدادهای درخشان

تحصیلات:

 دکتری روانشناسی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 joukar.m@gmail.com

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

نام و نام خانوادگی:         

راضیه خرم آبادی

 

سمت:

 هیآت علمی

تحصیلات:

 دکتری روانشناسی

مرتبه علمی:

استادیار

تلفن:

 

رایانامه:

 samirakhorramabadi@gmail.com

صفحه شخصی:

 

CV:

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.