درباره

درباره گروه و اهداف

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر از سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد گرایش ادبیات پایداری دانشجو پذیرش کرده است.

زبان و ادبیات هر کشور مهمترین سرمایه فرهنگی و عامل اقتدار معنوی و بیانگر پیشینه‌ی تمدن آن کشور است. در این میان ادبیات بلند آوازه فارسی که خلاقیت دوهزار و اندی ساله یک ملت کهن را به نمایش می گذارد از شهرت جهانی برخوردار است.مسوولیت پاسداری از این میراث ارزشمند و افزودن بر بار آن به عهده ادیبان و شاعران و نویسندگانی است که از قومیتها و گویشهای مختلف فارسی زبان برخاسته اند. به طور حتم سهم دانشگاهها و مراکز آکادمیک در اعتلای این فرهنگ غنی و ادبیات سرشار آن غیر قابل انکار است.این رشته با پرورش شهروند شایسته که در ایفای مسوولانه نقش های اجتماعی سهیم باشد و با تاثیر بر سطح کیفی روزنامه ها و نشریات و ارتقای سطح آفرینشهای ادبی و ایجاد تنوع گرایی و رقابت در توسعه دانش  و خلاقیت و ایجاد مسیر نو به سمت ارتقای سطح کیفی و علمی بسیار موثر و نقش آفرین است .همچنین این گروه با جذب دانشجویان خارجی گامهای مهمی در انتقال این فرهنگ غنی برداشته است. این گروه امکانات کارآفرینی بسیاری را هم  از جمله ایجاد مؤسسه‌های ویرایش و نگارش وراه‌اندازی روزنامه یا همکاری با روزنامه‌ها و مجلات وایجاد موسسه‌های آموزش داستان‌نویسی ، آموزش قصه‌گویی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد مؤسسه‌های آموزش مشاعره و نقالی، ایجاد مؤسسۀ آموزش مهارتهای سخنوری وهمکاری با سایت های برای ویرایش و اصلاح متن‌ها یا تهیۀ گزارش را دنبال می کند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.