اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:     خداکرم سلیمی فرد
سمت:  مدیر گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات:  دکتری تحقیق در عملیات
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه: salimifard@pgu.ac.ir 
صفحه شخصی:

cv

 

 

نام و نام خانوادگی:     حمید شاهبندر زاده
تصویر
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری تحقیق در عملیات
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه: Shahbandarzadeh@pgu,ac.ir 
صفحه شخصی:

cv

 

 

 

نام و نام خانوادگی:     غلامرضا جمالی
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری تولید و عملیات
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:

cv

 

 

نام و نام خانوادگی:     احمد قربانپور
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری تحقیق در عملیات
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: Ghorbanpur@pgu.ac.ir 
صفحه شخصی:

cv

 

 

نام و نام خانوادگی:     رضا جلالی
سمت:  هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری تحقیق در عملیات
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: jalali.reza@pgu.ac.ir 
صفحه شخصی:

cv

 

 

نام و نام خانوادگی:     هادی بالوئی جام خانه
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری تولید و عملیات
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:

hadibalouei@pgu.ac.ir 

صفحه شخصی:

cv

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.