صفحه اصلی > گروه های آموزشی > حسابداری > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:    علی غیوری مقدم
سمت:  مدیر گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  Ali.ghauory@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    مهدی رضایی
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: M.rezaeimehdi@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    محمد مهدی دانا
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی:  مربی
تلفن:  
رایانامه: mohammadmehdidana@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    سید اسماعیل موسوی
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: دکترای حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: emousavi@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    صفدرعلی پور
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
تلفن:  
رایانامه: Safdar.alipour@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    محمدرضا حاجب
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
تلفن:  
رایانامه: hrhajeb@gmail.com
صفحه شخصی:  
   

 

 

نام و نام خانوادگی:    ایرج اصغری
تصویر
سمت: هیئت علمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
تلفن:  
رایانامه:

asghari@pgu.ac.ir

iragasghari61@yahoo.com

صفحه شخصی:  
   

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.