کتابها

 

 

عنوان کتاب: برنامه ریزی غیر خطی و کاربردهای ان در اقتصاد و مدیریت
نام مولف: دکتر ابراهیم حیدری(مدیر گروه اقتصاد)
سال انتشار:  1392
ناشر:  دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 505

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
عنوان کتاب: تاریخ شبانکاره:پژوهشی پیرامون تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی شبانکاره بوشهر
نام مولف: دکتر حمید اسدپور (استادیار گروه تاریخ)
سال انتشار:  1394
ناشر:  دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات:  272

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: راهنمای عملی روانشناسی آزمایشی
نام مولف: دکتر سوران رجبی (استادیار گروه روانشناسی)
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 300

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: فی رحاب المرثاه الاسلامیه وعناصرها
نام مولف: دکتر سید حیدر شیرازی
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 382

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: معین التجار بوشهری و احیای تجارت دریایی خلیج فارس در دوران قاجار و پهلوی  
نام مولف: دکتر حبیب الله سعیدی نیا و علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 264

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج فارس در دوره قاجار  
نام مولف: دکتر حبیب الله سعیدی نیا و علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1389
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 296

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: بحر فارس و خلیج فارس فی المصادر العربیه القدیمیه  
نام مولف: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 280

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: بازخوانی مفاهیم تحقیق در عملیات 1  
نام مولف: دکتر داریوش محمدی زنجیرانی
سال انتشار: 1391
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 248

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: مدیریت فناوری اطلاعات  
نام مترجم:  دکتر رحیم قاسمیه
سال انتشار: 1389
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 160

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: عروض و قافیه عربی  
نام مولف: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
سال انتشار: 1390
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 200

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.