صفحه اصلی > آموزش > استعداد های درخشان > پیوندهای مفید 
پیوندهای مفید

جشنواره خوارزمی   http://khwarizmi.ir/fkia

جشنواره فارابی   http://farabiaward.ir

جشنواره شیخ بهایی   http://www.shtf.ir

بنیاد ملی نخبگان   https://www.bmn.ir

بنیاد نخبگان بوشهر   http://boushehr.bmn.ir

المپیاد علمی دانشجویی   http://olympiad.sanjesh.org

سامانه جشنواره دانشجوی نمونه   http://www.nemooneh.saorg.ir

دفتر برنامه ریزی آموزش عالی (گروه استعدادهای درخشان)   https://prog.msrt.ir

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (سامانه ارزیابی اختراعات و نوآوری ها )   http://ip.irost.org

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397