صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت دانشجویی > حوزه معاونت دانشجویی 
حوزه معاونت دانشجویی


معاون دانشجویی

نام:  موسی
نام خانوادگی:  گلستانه
سمت:  معاون دانشجویی
تحصیلات:  دکترای روانشناسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 077-312222511
نمابر:  077-33440523
رایانامه:
صفحه شخصی:  

مسئول دفتر


Photo ...
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
سیما
خاکیان
077-312222511  077-33440523کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397