مدیریت امور آموزشی

مدیر امور آموزشی

نام:  خسرو  
نام خانوادگی:  محمدی
سمت:  مدیر امور آموزشی
تحصیلات:  دکتری شیمی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222062
نمابر: 07733445183 
رایانامه:
صفحه شخصی:  
شرح وظایف:

 

 

مسئول دفتر      
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
    077-31222060 077-33445183

اداره ثبت نام و پذیرش

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
احسان رسولی رییس اداره 077-31222065    
محمدرضا قائدی کارشناس مسئول
077-31222371


ام البنین
کریمی
کارشناس
077-31222371ایران احمدی کارشناس 077-31222064    
مهدی گورکانی کارشناس 077-31222064      
بنت الهدی نیکنام کارشناس 077-31222063    


اداره امتحانات و امور دانش آموختگان
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
محمدعلی
رضایی رئیس اداره 077-31222066


لیلا سامی وند کارشناس مسئول
077-31222061


افسانه محمودی نیا
کارشناس 077-31222061    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397