عباسعلی قاسم زاده اهرمی

عباسعلی قاسم زاده اهرمی

مسئول دفتر نظارت و ارزیابی

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 15 آذر 1400

Subscribe to