دکتر حسن حبیبی

حسن حبیبی

مدیر توسعه و تجاری سازی فناوری و ارتباط با جامعه

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 21 آبان 1401

Subscribe to