مرتضی رحمانی فرد

مرتضی رحمانی فرد

مسئول دفتر معاونت اداري و مالي

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

077-31222030

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to