محمدرضا اصبعی

محمدرضا اصبعی

کارشناس آموزش علوم و فناوری نانو و زیستی

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

077-31223344

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 4 شهریور 1402

Subscribe to