Staff

عبدالرسول آبشیرینی

مدير برنامه، بودجه و تحول اداري

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه

077-31222015

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 4 اردیبهشت 1400

Subscribe to