Staff

عبدالرسول آبشیرینی

کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه

077-31222015

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 30 مهر 1401

Subscribe to