فریبا حسن نیازی

فریبا حسن نیازی

معاون مدیر امور اداری و پشتیبانی

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی

077-31222037

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 16 آذر 1401

Subscribe to