محمود صالحی

محمود صالحی

کارشناس امور اداری

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 10 اردیبهشت 1401

Subscribe to