بایگانی خبر

در حکمی از طرف رییس دانشگاه خلیج فارس: دکتر ملک حسین شهریاری به عنوان معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد.

دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، دکتر ملک حسین شهریاری را به عنوان معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر ملک حسین شهریاری
عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

با سلام و احترام

دانشجویان دانشگاه خلیج فارس می توانند از طرح نخبگی برای گذراندن خدمت سربازی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

نشست مشترک دانشگاه خلیج فارس و کارخانه نوآوری و فناوری صنایع دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت همفکری و اقدامات مشترک برگزار گردید.

طی حکمی از طرف رییس دانشگاه، مدیر امور اداری منصوب شد.

طی حکمی از طرف دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، مهندس بیژن ستوده به سمت مدیر امور اداری منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای بیژن ستوده
کارشناس مسئول محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

با سلام و احترام؛