بایگانی خبر

 نشست معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه و معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف

دکتر علی خطیبی معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت عتف در نشست با دکتر عبدالکریم حسین پور معاون توسعه و برنامه دانشگاه خلیج فارس قول همکاری جهت تامین بخشی از کسری بودجه دانشگاه دادند.
دکتر عبدالکریم حسین پور معاون توسعه و برنامه ریزی دانشگاه روز یکشنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ با حضور در وزارت عتف با دکتر خطیبی معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری دیدار کرد.

 رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ما بدنبال قراردادهمکاری با دانشگاه خلیج فارس هستیم.

نشست دانشگاه خلیج فارس با کانون کارشناسان رسمی دادگستری بوشهر روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

در این نشست دکتر محمد مدرسی رئیس دانشگاه خلیج فارس، ضمن تبریک سال نو و ایام ماه مبارک رمضان گفت: من با کانون کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مسئولیت در دانشگاه خلیج فارس همکاری علمی و تخصصی داشته، و شناخت کافی نسبت به فعالیتهای آن حوزه دارم و در گذشته همکاری های ما با کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کشور نیز انعکاس خوب و مناسبی داشته است.

دکتر محمود افشاری به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از طرف دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، دکتر محمود افشاری به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمود افشاری
عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

با سلام و احترام؛

دکتر عبدالکریم حسین پور به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه منصوب شد.

در حکمی از طرف دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، دکتر عبدالکریم حسین پور به سمت معاونت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه خلیج فارس منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر عبدالکریم حسین پور
عضو محترم هیات علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد

با سلام و احترام؛