بایگانی خبر

 دانشکده سیستمهای هوشمند
دانشکده کسب و کار و اقتصاد

دکتر عبدالمحید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس ظهر امروز چهارشنبه مورخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ گشایش ساختمان دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده و آغاز عملیات احداث دانشکده کسب و کار و اقتصاد به صورت ویدیو کنفرانسی توسط ریاست محترم جمهور و با حضور مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، در دانشگاه خلیج فارس خبر داد.ایشان افزود این برنامه با حضور استاندار بوشهر،  دانشگاهیان و سایر مقامات  استان اتفاق خواهد افتاد، و همزمان با آن  122 طرح عمرانی دانشگاه های کشور نیز از محل دانشگاه خلیج فارس روز پنج شنبه 16 اردیبهشت افتتاح خواهد شد.