دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 دی 1399
responsive image

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس با تدریس آقای مسعود بحرینی برگزار می گردد.