علی آقارخ

علي آقارخ

استادیار

پژوهشکده خلیج فارس

گروه شیلات و زیست شناسی دریا

agharokh [at] pgu.ac.ir

077-31222232

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 24 بهمن 1401