مهرداد کاروان

مهرداد کاروان جهرمي

استادیار

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

گروه ریاضی

mkaravan [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 21 مهر 1400