مهرداد کاروان

مهرداد کاروان جهرمي

استادیار

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

گروه ریاضی

mkaravan [at] pgu.ac.ir

077-31222299

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399